Reklama


Dla reklamodawców

Prosimy o zapoznanie się z ogólnym warunkami współpracy przy emisji reklam w naszym serwisie.

Szczegółowe informacje dotyczące reklamy w serwisie Muzoteka.pl można uzyskać pod adresem e-mail: reklama@muzoteka.pl lub numerem telefonu 503 63 63 93.

 

 

 

I. Ogólne warunki współpracy z Reklamodawcą.

1. Usługa emisji Reklam odbywa się na podstawie Zleceń zawartych przez Reklamodawcę i Właściciela serwisu lub reprezentującą go Agencję Reklamową.

2. Sprzedaż usług emisji Reklam na dany miesiąc kalendarzowy rozpoczyna się pierwszego dnia roboczego po udostępnieniu.

3. Zlecenia przygotowywane są przez Właściciela serwisu lub reprezentującą go Agencję Reklamową na podstawie otrzymanego od Reklamodawcy zamówienia. Po otrzymaniu zamówienia dokonywana jest rezerwacja przestrzeni reklamowej w zakresie opisanym w zamówieniu.

4. Reklamodawcy przysługuje rabat na podstawie umowy długoterminowej zawieranej pomiędzy Reklamodawcą a Właścicielem serwisu lub reprezentującą go Agencją Reklamową.

5. Rozliczenie Zlecenia dokonywane jest na podstawie danych dotyczących liczby zrealizowanych emisji i liczby kliknięć (jeżeli Reklama jest klikalna), dostarczanych przez system statystyk Google Analytics.

6. Należność za emisje Reklam obliczana jest każdorazowo przy składaniu Zleceń.

7. Zapłata będzie dokonywana na rachunek bankowy Właściciela serwisu wskazany w Zleceniu.

8. Jeżeli Reklamodawca nie dokona płatności w terminie, Właściciel serwisu  jest uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia.

II. Sprzedaż usług emisji reklam prowadzona jest według następujących zasad.

1. CPM.

Reklamodawcy
zamieszczający reklamy CPM płacą Właścicielowi Serwisu określoną cenę za wyświetlenie 1000 reklam, wybierają określone miejsca reklamowe, na których się one pojawią, a następnie płacą za każde opublikowanie Reklamy. Należność za emisje reklam obliczana jest według zasad indywidualnie ustalonych między Właścicielem Serwisu a Reklamodawcą.

2. CPC.

Metoda sprzedaży CPC, tj. według liczby kliknięć, polega na wycenie usług emisji Reklam na podstawie liczby kliknięć internautów na Reklamę.  Należność za emisje reklam obliczana jest według zasad indywidualnie ustalonych między Właścicielem Serwisu a Reklamodawcą.

3. CPA/CPL.

Metoda sprzedaży na czas polega na emisji Reklamy w określonym przedziale czasowym w określonym miejscu serwisu. Należność za emisje reklam obliczana jest według zasad indywidualnie ustalonych między Właścicielem Serwisu a Reklamodawcą.

Zapraszamy do współpracy.
Zespół Muzoteka.pl

Nowości płytowe Koncerty Konkursy - zgarniaj nagrody!